ทำดนตรีด้วยอุปกรณ์คุณภาพสูง

MUSIC COMPOSING / SONG WRITING

ครอบคลุมทุกสื่อ ทุกจุดประสงค์การใช้งาน

  • COVER SONG : เพลงคัพเวอร์
  • DRAMA SERIES : เพลงละคร,ซีรี่ย์
  • DRAMA SERIES : เพลงละคร,ซีรี่ย์
  • ARTIST SONG : เพลงศิลปิน
  •